Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία - Γ Λυκείου

Array
Base price 28,50 €
19,95 €
30%Off
Εκδότης
Modus

Σύντομη Περιγραφή Προϊόντος

Γενικής Παιδείας - Γ'΄Λυκείου
Ενδ.Περιεχόμενο
Περιεχόμενα
Τάξη
Γ Λυκείου
Μάθημα
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

Σε αυτό το βιβλίο των 555 σελίδων, βασιζόμενο στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Νέα Ελληνικά (Ενιαία Εξέταση Νεοελληνικής  Γλώσσας και Λογοτεχνίας) έχει ως κύριο στόχο να λειτουργήσει ω ς βασικό εργαλείο κατανόησης για τους μαθητές, τόσο σε θεωρητικό υπόβαθρο όσο και στον τρόπο προσέγγισης της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας.

Για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνει τέσσερα μέρη.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται ολοκληρωμένες διδακτικές προτάσεις που αφορούν στις προτεινόμενες  θεματικές  ενότητες της  Γ’ Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, με τρόπο εύληπτο και αναλυτικό προσεγγίζονται τα βασικά γνωστικά στοιχεία, απαραίτητα για την κατανόηση κάθε θέματος, πλαισιωμένα από δύο τουλάχιστον κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τον τύπο των κειμένων και ερωτήσεων που προβλέπονται στο νέο ΦΕΚ.

Το δεύτερο μέρος περιέχει πρόσθετες θεματικές ενότητες προηγούμενων ετών με αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει άρθρα, επιφυλλίδες που αντικατοπτρίζουν πιο ανάγλυφα τη σύγχρονη πραγματικότητα, ικανά να εμπλουτίσουν τον κόσμο των ιδεών των εφήβων.

Το τέταρτο μέρος αφορά βασικές οδηγίες συγγραφής –σε επίπεδο γραμματικών, συντακτικών κανόνων – κυρίως για το Θέμα Δ.

Στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία λειτουργώντας ως χρήσιμος οδηγός για τους μαθητές.  

Επικοινωνία

Ποσειδώνος 11 - Λ. Δημοκρατίας,
Ωραιόκαστρο, Τ.Κ. 570 13,

Ελλάδα

Τηλ.:+30 6988040122

info@modus-bookstore.gr

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 modus-bookstore.gr All Rights Reserved.